สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด ยินดีต้อนรับ
 

วันนี้: 6 คน
ทั้งหมด: 2313016 คน

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 ประกาศ การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
โดย: admin วันที่:2023-10-03 13:22:03
 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดที่50 และผู้ตรวสอบกิจการ ปี2567
โดย: admin วันที่:2023-09-04 12:39:57
 ประกาศ เรื่องการให้รางวัลกับสมาชิกที่ส่งหนังสือยืนยันยอดกลับคืนให้สหกรณ์
โดย: admin วันที่:2023-09-04 12:36:37
 แก้ไขประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2566
โดย: admin วันที่:2023-09-04 12:34:38
 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่1-ปีที่3 ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่:2023-08-04 14:46:32
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ และการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่:2023-08-03 12:31:11
 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี2566
โดย: admin วันที่:2023-05-08 13:18:32
 ประกาศ เรื่องการอบรมการขายของผ่านระบบออนไลน์
โดย: admin วันที่:2023-05-03 15:02:41
 ประกาศ เรื่องการกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(กรณีพิเศษ) พ.ศ.2566
โดย: admin วันที่:2023-04-12 10:37:47
 ประกาศ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่:2023-03-20 13:15:57
 
 
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.20 ต่อปี

เงินกู้ค่าหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์
ร้อยละ 5.70 ต่อปี

 
 
 

ออมทรัพย์

ร้อยละ 2.25 บาท/ปี (ยกเว้นภาษี)

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.00 บาท/ปี (ยกเว้นภาษี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน)

เกษียณเพิ่มสุข

ร้อยละ 3.00 บาท/ปี (จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน)

ฝากประจำ 12 เดือน

ร้อยละ 3.25 บาท/ปี (เสียภาษี 15%)
 

*เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2566

 
 
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
 
ท่องเที่ยวไทย