สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด ยินดีต้อนรับ
 

วันนี้: 6 คน
ทั้งหมด: 2302398 คน

 


รณรงค์ป้องกัน COVID-19
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 ประกาศ เรื่องกำหนดวันประชุมใหญ่ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่49 ประจำปี 2566
โดย: admin วันที่:2022-12-02 12:07:50
 ประกาศ เรื่องการประกันชีวิตกลุ่ม ปี2566
โดย: admin วันที่:2022-12-01 11:47:11
 ประกาศ เรื่องการมอบค่าหุ้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้สมาชิก
โดย: admin วันที่:2022-12-01 11:46:13
 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่49 ประจำปี2566
โดย: admin วันที่:2022-11-17 14:22:36
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อสมาชิก ฉบับที่3 ไตรมาสที่3/2565
โดย: admin วันที่:2022-11-15 09:53:13
 ประกาศ เรื่องการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่:2022-09-30 14:35:40
 ประกาศ เรื่องการเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว ประจำปี2565
โดย: admin วันที่:2022-09-30 14:34:29
 ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ พ.ศ.2565
โดย: admin วันที่:2022-09-06 14:18:30
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ชั้นปริญญาตรีปี1-3 ประจำปี 2565
โดย: admin วันที่:2022-08-17 16:07:56
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อสมาชิก ฉบับที่2 ไตรมาสที่2/2565
โดย: admin วันที่:2022-08-16 09:37:40
 
 
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

เงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.20 ต่อปี

เงินกู้ค่าหุ้นที่สะสมไว้กับสหกรณ์
ร้อยละ 5.70 ต่อปี

 
 
 

ออมทรัพย์

ร้อยละ 2.75 บาท/ปี (ยกเว้นภาษี)

ออมทรัพย์พิเศษ

ร้อยละ 2.00 บาท/ปี (ยกเว้นภาษี จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน)

เกษียณเพิ่มสุข

ร้อยละ 3.00 บาท/ปี (จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน)

ฝากประจำ 12 เดือน

ร้อยละ 3.25 บาท/ปี (เสียภาษี 15%)
 

*เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2565

 
 
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
 
ท่องเที่ยวไทย