กำหนดวันและสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
Posted: admin Date: 2016-11-01 09:44:30
IP: 110.77.226.101
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด กำหนดวันและสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณองค์พระพุทธมหานาคาสถิตย์ฯ

เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

 *** ขอให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและลายเซนต์มาด้วย

 

กดดูรายละเอียด