รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
Posted: admin Date: 2015-10-07 09:06:51
IP: 159.192.240.24
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำกัด เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559

จำนวน 2 คน มีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

 

กดดูรายละเอียด